Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Forsand kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 38,45
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 6,95
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2017.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

1 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

23

Rangering nasjonalt

219 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Under ser dere en oversikt over gaver som har kommet inn på SMS, via nett og på konto. Disse kommer i tillegg til Vipps-transaksjonene.

KLIKK HER FOR Å FINNE VIPPS-RESULTATER FRA FASTEAKSJONEN 2017

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-4110
Privat gave N-4110
Privat gave N-4110
Forsand Sokn N-4110

Informasjon

Forsand
Forsand
Rogaland
Innbyggertall: 1204

 

45690