Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Forsand kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 29,44
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 4,78
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

2 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

20

Rangering nasjonalt

217 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Forsand Sokn N-4110

Informasjon

Forsand
Forsand
Rogaland
Innbyggertall: 1204