Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Karmøy kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 8,2
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

15
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

191 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

3

Rangering nasjonalt

8 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-4270
Privat gave N-4280
Privat gave N-5545
Privat gave N-4272
Privat gave N-4262
Privat gave N-4274
Privat gave N-4262
Privat gave N-4274
Privat gave N-5542
Privat gave N-4265
Privat gave N-4265
Privat gave N-4265
Privat gave N-4250
Veavågen Menighet N-4296
Åkra Sokn N-4296
Torvastad Menighet N-4260
Norheim Menighet N-5508
Kopervik Menighet N-4291
Ferkingstad Menighet N-4297
Falnes Menighet N-4297
Avaldsnes Menighet N-4299

Informasjon

Karmøy
Karmøy
Rogaland
Innbyggertall: 41982