Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Karmøy kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,02
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

6
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

67 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

6

Rangering nasjonalt

61 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-4250
Vedavågen Menighet N-4296

Informasjon

Karmøy
Karmøy
Rogaland
Innbyggertall: 41982