Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Kvitsøy kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 20,5
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

5
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

18 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

25

Rangering nasjonalt

370 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-4180
Kvitsøy Menighet N-4180

Informasjon

Kvitsøy
Kvitsøy
Rogaland
Innbyggertall: 530