Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Randaberg kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 6,73
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

18
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

235 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

11

Rangering nasjonalt

107 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-4070
Grødem Menighet N-4070
Randaberg Menighet N-4096

Informasjon

Randaberg
Randaberg
Rogaland
Innbyggertall: 10486