Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Sandnes kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 6,1
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 6,99
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2017.

Rangering i fylke*

23
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

306 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

2

Rangering nasjonalt

7 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Under ser dere en oversikt over gaver som har kommet inn på SMS, via nett og på konto. Disse kommer i tillegg til Vipps-transaksjonene.

KLIKK HER FOR Å FINNE VIPPS-RESULTATER FRA FASTEAKSJONEN 2017

Giver Postnr Gavebeløp
Agrando as N-4327
Privat gave N-4312
Privat gave N-4311
Privat gave N-4322
Privat gave N-4312
Privat gave N-4314
Privat gave N-4307
Privat gave N-4318
Privat gave N-4321
Privat gave N-4326
Privat gave N-4319
Privat gave N-4307
Privat gave N-4306
Privat gave N-4317
Privat gave N-4311
Privat gave N-4323
Privat gave N-4315
Privat gave N-4315
Privat gave N-4318
Privat gave N-4311
Privat gave N-4318
Privat gave N-4319
Privat gave N-4306
Privat gave N-4312
Privat gave N-4311
Privat gave N-4321
Privat gave N-4306
Privat gave N-4306
Privat gave N-4321
Privat gave N-4306
Privat gave N-4306
Privat gave N-4306
Privat gave N-4319
Privat gave N-4318
Privat gave N-4310
Privat gave N-4317
Privat gave N-4310
Privat gave N-4317
Privat gave N-4317
Privat gave N-4310
Privat gave N-4325
Privat gave N-4317
Privat gave N-4318
Privat gave N-4317
Privat gave N-4313
Privat gave N-4314
Privat gave N-4315
Privat gave N-4325
Privat gave N-4326
Privat gave N-4308
Privat gave N-4306
Privat gave N-4314
Privat gave N-4318
Privat gave N-4314
Privat gave N-4306
Privat gave N-4326
Privat gave N-4306
Privat gave N-4326
Privat gave N-4315
Privat gave N-4327
Privat gave N-4318
Privat gave N-4306
Privat gave N-4328
Privat gave N-4307
Privat gave N-4315
Privat gave N-4317
Privat gave N-4319
Hana Menighet N-4328
Sandnes Menighet N-4307
Riska Menighet N-4307
Lura Menighet N-4307
Høyland Sokn N-4325
Høle Menighet N-4307
Gand Menighet N-4307

Informasjon

Sandnes
Sandnes
Rogaland
Innbyggertall: 73198

 

117799,75863,69216,67303,48172,29271,6143,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0