Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Stavanger kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,01
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,02
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

6
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

67 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

3

Rangering nasjonalt

11 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-4015
Privat gave N-4022
Privat gave N-4032
Privat gave N-4032
St. Johannes Menighet N-4001
Tasta Menighet N-4001
Hillevåg Menighet N-4016

Informasjon

Stavanger
Stavanger
Rogaland
Innbyggertall: 131982