Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Stavanger kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 5,28
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 6,95
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2017.

Rangering i fylke*

25
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

325 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

4 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Under ser dere en oversikt over gaver som har kommet inn på SMS, via nett og på konto. Disse kommer i tillegg til Vipps-transaksjonene.

KLIKK HER FOR Å FINNE VIPPS-RESULTATER FRA FASTEAKSJONEN 2017

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-4028
Privat gave N-4015
Privat gave N-4015
Privat gave N-4042
Privat gave N-4019
Privat gave N-4012
Privat gave N-4045
Privat gave N-4009
Privat gave N-4025
Privat gave N-4020
Privat gave N-4015
Privat gave N-4019
Privat gave N-4024
Privat gave N-4023
Privat gave N-4021
Privat gave N-4041
Privat gave N-4034
Privat gave N-4025
Privat gave N-4021
Privat gave N-4025
Privat gave N-4029
Privat gave N-4027
Privat gave N-4016
Privat gave N-4049
Privat gave N-4015
Privat gave N-4023
Privat gave N-4032
Privat gave N-4017
Privat gave N-4020
Privat gave N-4017
Privat gave N-4019
Privat gave N-4021
Privat gave N-4019
Privat gave N-4011
Privat gave N-4016
Privat gave N-4027
Privat gave N-4027
Privat gave N-4009
Privat gave N-4015
Privat gave N-4020
Privat gave N-4024
Privat gave N-4020
Privat gave N-4022
Privat gave N-4014
Privat gave N-4020
Privat gave N-4020
Privat gave N-4041
Privat gave N-4041
Privat gave N-4027
Privat gave N-4032
Privat gave N-4018
Privat gave N-4018
Privat gave N-4018
Privat gave N-4018
Privat gave N-4018
Privat gave N-4018
Privat gave N-4018
Privat gave N-4049
Privat gave N-4025
Privat gave N-4018
Privat gave N-4020
Privat gave N-4014
Privat gave N-4009
Privat gave N-4032
Privat gave N-4016
Privat gave N-4018
Privat gave N-4020
Privat gave N-4015
Privat gave N-4027
Privat gave N-4027
Privat gave N-4018
Privat gave N-4026
Privat gave N-4018
Privat gave N-4015
Privat gave N-4019
Privat gave N-4012
Privat gave N-4015
Privat gave N-4076
Privat gave N-4034
Privat gave N-4029
Privat gave N-4029
Privat gave N-4076
Privat gave N-4045
Privat gave N-4029
Privat gave N-4032
Privat gave N-4026
Privat gave N-4015
Privat gave N-4044
Privat gave N-4034
Privat gave N-4015
Privat gave N-4034
Privat gave N-4045
Privat gave N-4044
Privat gave N-4048
Privat gave N-4021
Privat gave N-4041
Privat gave N-4043
Privat gave N-4154
Privat gave N-4015
Privat gave N-4014
Privat gave N-4014
Privat gave N-4028
Privat gave N-4021
Privat gave N-4015
Privat gave N-4018
Privat gave N-4011
Privat gave N-4034
Privat gave N-4032
Privat gave N-4032
Privat gave N-4015
Privat gave N-4042
Privat gave N-4027
Privat gave N-4027
Privat gave N-4046
Privat gave N-4022
St. Johannes Menighet N-4001
Varden Menighet N-4001
Tjensvoll Menighet N-4001
Stavanger Domkirke Menighet N-4001
St. Petri Menighet N-4001
Kampen Menighet N-4001
Hundvåg Menighet N-4001
Bekkefaret Menighet N-4001
Vardeneset Menighet N-4001
Tasta Menighet N-4001
Sunde Menighet N-4001
Madlamark Menighet N-4001
Hinna Menighet N-4001
Hillevåg Menighet N-4016
Hafrsfjord Menighet N-4001
Gausel Menighet N-4001

Informasjon

Stavanger
Stavanger
Rogaland
Innbyggertall: 131982

 

117360,75851,64471,50997,49288,42989,40754,39656,37027,33587,28400,26924,20908,12091,9650,8335,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0