Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Stavanger kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 3,83
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

25
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

325 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

4 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-4044
Privat gave N-4015
Privat gave N-4034
Privat gave N-4034
Privat gave N-4018
Privat gave N-4016
Privat gave N-4085
Privat gave N-4027
Privat gave N-4041
Privat gave N-4028
Privat gave N-4042
Privat gave N-4033
Privat gave N-4021
Privat gave N-4041
Privat gave N-4021
Privat gave N-4015
Privat gave N-4022
Privat gave N-4032
Privat gave N-4032
St. Johannes Menighet N-4001
Varden Menighet N-4001
Tjensvoll Menighet N-4001
Stokka Menighet N-4001
Stavanger Domkirke Menighet N-4001
Kampen Menighet N-4001
Hundvåg Menighet N-4001
Bekkefaret Menighet N-4001
Døves Menighet - Stavanger N-4012
Vardeneset Menighet N-4001
Tasta Menighet N-4001
Sunde Menighet N-4001
Madlamark Menighet N-4001
Hinna Menighet N-4001
Hillevåg Menighet N-4016
Hafrsfjord Menighet N-4001
Gausel Menighet N-4001

Informasjon

Stavanger
Stavanger
Rogaland
Innbyggertall: 131982