Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Utsira kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 37,1
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 6,95
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2017.

Rangering i fylke*

2
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

2 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

26

Rangering nasjonalt

390 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Under ser dere en oversikt over gaver som har kommet inn på SMS, via nett og på konto. Disse kommer i tillegg til Vipps-transaksjonene.

KLIKK HER FOR Å FINNE VIPPS-RESULTATER FRA FASTEAKSJONEN 2017

Giver Postnr Gavebeløp
Utsira Menighet N-5547

Informasjon

Utsira
Utsira
Rogaland
Innbyggertall: 205

 

7606