Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Utsira kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 29,14
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 4,78
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

2
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

3 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

24

Rangering nasjonalt

363 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Utsira Menighet N-5547

Informasjon

Utsira
Utsira
Rogaland
Innbyggertall: 205