Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Salmebokinnstikk

<!--e Title -->

Her er salmebokinnstikk på bokmål og nynorsk for å mobilisere bøssebærere i menigheten.