Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Samling på aksjonsdagen

<!--e Title -->

Her er en presentasjon som du kan vise til bøssebærerne på aksjonsdagen.