Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Signaturlapper

Underskriftskampanjer nytter! Bestill signaturlapper og engasjer menigheten i årets kampanje.

Klimaendringene kan føre til både for mye og for lite vann. Begge deler er katastrofalt. Det er rike land, som Norge, som har sluppet ut størsteparten av klimagassene. Likevel er det verdens fattigste som opplever de verste konsekvensene på kroppen. Derfor må vi ta størsteparten av ansvaret for å kutte våre utslipp.

Fasteaksjonen er en massemobilisering over hele Norge som gir oss mange muligheter. Målet er både å samle inn penger for å sikre tilgang på rent vann, og å samle underskrifter for at regjeringen skal ta grep og vise klimarettferdighet. Da holder det ikke å prate, regjeringen må handle og kutte utslippene. Vi krever at Norge må kutte sine utslipp!

Bestill signaturlapper her

Les mer om årets kampanje herSkriv ut siden