Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Sikker oppbevaring av bøssemateriell

Her finner du råd til hvordan dere sørger for sikker oppbevaring av bøssemateriell.

Etter aksjonen er det viktig at bøssemateriell som er til overs lagres på en sikker og forsvarlig måte til neste års aksjon, for å unngå at dette bøssemateriellet kommer på avveie.

Vi anbefaler at låsepinner og bøsseetiketter lagres sikkert og adskilt fra innsamlingsbøsser og lokk. På denne måten kan vi unngå at uvedkommende får tak i alt som trengs for å se ut som en ekte bøssebærer fra Kirkens Nødhjelp. 

Hvis dere skal kaste gammelt materiell kan bøsser leveres på betjente avfallstasjoner, slik at de blir kastet i en låst container. Har man ikke mulighet til å levere bøssene på en avfallsstasjon bør materiellet kastes hver for seg slik at det ikke kan finnes igjen og settes sammen. 

Om dere får henvendelser om bøssebærere fra Kirkens Nødhjelp utenom fasteaksjonen, ta kontakt med din regionskoordinatorSkriv ut siden