Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Slik fikk de flere voksne bøssebærere

Mange menigheter engasjerer voksne bøssebærere i Fasteaksjonen. På Manglerud har de satt dette i system, og lagt foreldredeltakelse inn i semesterplanen for konfirmantundervisning
– For oss har trygghet vært en av flere faktorer som har spilt inn når vi
ønsker at konfirmantene skal ha med en voksen. Noen konfirmanter
hadde mindre hyggelige opplevelser ved dørene, og dette gjorde at vi
tenkte at nå var tiden inne for å få med flere voksne, sier Kjetil Hauge,
kapellan i Manglerud menighet.
 
Tidligere har de hatt med noen folk fra menigheten, men i 2016 gjorde
de en ekstra innsats og flere ble med.
– Selv har jeg stått for mye av organisering på fasteaksjonsdagen, men
nå var det andre ledere fra menigheten som fikk den oppgaven. Da
kunne jeg gå med bøsse sammen med ungdommene. Som kapellan i
kirka var det positivt å komme ut i min egen menighet, fortsetter han.
 
En annen viktig grunn til at de ønsket å ha med konfirmantforeldre var
rett og slett at de hadde mange udekte roder.
 
– Når hver konfirmant går med sine foreldre får vi dekket dobbelt så
mange roder, og får inn mer penger. I fjor var vi over 100 bøssebærere,
sier kapellanen og legger til:
 
– Rent praktisk involverer vi konfirmantforeldre ved å legge det inn i
semesterplanen. Foreldrene er positive, og det virker som om de syntes
det er fint å kunne gjøre dette sammen med barna sine – at det blir
kvalitetstid sammen.
 
Menigheten var først litt usikre på om de ville få protester på dette, men
har ikke fått noen negative tilbakemeldinger.
 
– Nytt av året er at vi skal ha en større samling ved semesterstart
hvor vi inviterer Kirkens Nødhjelp til å komme å holde et opplegg om
aksjonen for både ungdommene og foreldrene, sier Kjetil Hauge.


Skriv ut siden