Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Aktuelt

Slik finner du Vipps og SMS-resultater knyttet til din menighet

Responsen på Vipps har vært stor i årets aksjon, her får du informasjon om hvordan du kan finne disse beløpene og hvordan vi registrerer dette. Den informasjonen vi får fra DNB gjør at vi kan se antall Vipps-transaksjoner per postnummer, men på nåværende tidspunkt har vi ingen mulighet til å registrere dette på hver enkelt menighet. 

For å få en oversikt over hvor mye som har kommet inn på Vipps, SMS, nett og på konto i din kommune må du søke opp kommunen din fra forsiden av fasteaksjonen.no under "finn din kommune". 

Når du scroller deg nedover siden finner du informasjon om det innsamlede beløpet til hver menighet i kommunen de siste tre årene, og nederst på denne siden finner du informasjon om Gaver fra kommunen. I den klikkbare rapporten finner du alle Vipps-transaksjoner i aksjonsperioden, og du finner de som tilhører din menighet ved å klikke på ditt fylke, distrikt og deretter poststed. Lenger ned er det en oversikt over gaver som har kommet inn på SMS, konto eller fra våre nettsider fra givere i din kommune. 

Registrering av Vipps- og SMS-resultater

Vipps- og SMS-resultater blir ikke registrert direkte på menighetene, dette er ikke mulig med den informasjonen vi har tilgjengelig i dag (menighetsgrensene gjør at mange menigheter deler enkelte postnummer. Dette er en av faktorene som kompliserer). Derfor blir Vipps-resultatene synlig på kommunenivå, og ikke på menighetsnivå. Men som menighet står du fritt til å kommunisere ut alle resultatene samlet, både det som har kommet inn direkte i bøssene og det som er registrert på Vipps på de postnumrene som hører til deres menighet. 

For menigheter som har vært med på Vipps-pilot i 2017

Rundt 20 menigheter har vært med på en pilot i årets aksjon, der de har fått Vippsklistremerker med et unikt referansenummer på. Resultatene fra denne piloten blir fortløpende innrapportert under "Annet" i innrapporteringsskjemaet, slik at menighetene kan se hvor mye som har kommet inn. Denne innrapporteringen baserer seg på Vipps-transaksjoner der vi kan se at giveren har brukt det unike referansenummeret.  Det vil si at det kan ha kommet inn mer på Vipps enn akkurat det vi har innrapportert sentralt. Den totale innsamlingen på Vipps er synlig per poststed i Vipps-rapporten som ligger tilgjengelig på kommunenivå på fasteaksjonen.no.