Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Leikanger kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 14,81
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

10
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

61 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

16

Rangering nasjonalt

234 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-6863
Privat gave N-6863
Privat gave N-6863
Leikanger Sokn N-6863

Informasjon

Leikanger
Leikanger
Sogn og Fjordane
Innbyggertall: 2261