Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Leikanger kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,33
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,22
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

9 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

52 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-6863
Privat gave N-6863

Informasjon

Leikanger
Leikanger
Sogn og Fjordane
Innbyggertall: 2261