Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Trondheim kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 3,39
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

39
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

342 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

3 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-7020
Privat gave N-7024
Privat gave N-7013
Privat gave N-7058
Privat gave N-7046
Privat gave N-7081
Privat gave N-7091
Privat gave N-7021
Privat gave N-7032
Privat gave N-7091
Privat gave N-7083
Privat gave N-7027
Privat gave N-7052
Privat gave N-7052
Privat gave N-7046
Privat gave N-7044
Privat gave N-7091
Privat gave N-7049
Privat gave N-7082
Privat gave N-7051
Privat gave N-7088
Sverresborg Menighet N-7020
Ilen Menighet N-7018
Byåsen Menighet N-7427
Tiller Menighet N-7091
Leinstrand Menighet N-7473
Kolstad Menighet N-7478
Heimdal Menighet N-7473
Byneset Menighet N-7473
Charlottenlund Menighet N-7452
Strinda Menighet N-7048
Ranheim Menighet N-7452
Hoeggen Menighet N-7036
Strindheim Menighet N-7450
Nidaros Domkirke Og Vår Frue Menighet N-7013
Lade Menighet N-7440
Lademoen Menighet N-7447

Informasjon

Trondheim
Trondheim
Trøndelag
Innbyggertall: 184604