Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Trondheim kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 4,44
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 6,95
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2017.

Rangering i fylke*

21
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

359 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

3 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Under ser dere en oversikt over gaver som har kommet inn på SMS, via nett og på konto. Disse kommer i tillegg til Vipps-transaksjonene.

KLIKK HER FOR Å FINNE VIPPS-RESULTATER FRA FASTEAKSJONEN 2017

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-7021
Privat gave N-7039
Privat gave N-7081
Privat gave N-7024
Privat gave N-7082
Privat gave N-7020
Privat gave N-7491
Privat gave N-7024
Privat gave N-7046
Privat gave N-7083
Privat gave N-7021
Privat gave N-7046
Privat gave N-7021
Privat gave N-7082
Privat gave N-7020
Privat gave N-7079
Privat gave N-7050
Privat gave N-7048
Privat gave N-7021
Privat gave N-7091
Privat gave N-7021
Privat gave N-7027
Privat gave N-7054
Privat gave N-7054
Privat gave N-7018
Privat gave N-7054
Privat gave N-7048
Privat gave N-7020
Privat gave N-7025
Privat gave N-7020
Privat gave N-7074
Privat gave N-7081
Privat gave N-7074
Privat gave N-7033
Privat gave N-7020
Privat gave N-7048
Privat gave N-7036
Privat gave N-7024
Privat gave N-7020
Privat gave N-7021
Privat gave N-7089
Privat gave N-7052
Privat gave N-7024
Privat gave N-7027
Privat gave N-7425
Privat gave N-7020
Privat gave N-7046
Privat gave N-7020
Privat gave N-7074
Privat gave N-7018
Privat gave N-7059
Privat gave N-7023
Privat gave N-7079
Privat gave N-7032
Privat gave N-7022
Privat gave N-7089
Privat gave N-7070
Privat gave N-7078
Privat gave N-7022
Privat gave N-7036
Privat gave N-7023
Privat gave N-7025
Privat gave N-7022
Privat gave N-7058
Privat gave N-7082
Privat gave N-7012
Privat gave N-7016
Privat gave N-7037
Privat gave N-7074
Privat gave N-7042
Privat gave N-7052
Privat gave N-7036
Privat gave N-7070
Privat gave N-7033
Privat gave N-7012
Privat gave N-7022
Privat gave N-7054
Privat gave N-7056
Privat gave N-7033
Privat gave N-7088
Privat gave N-7021
Privat gave N-7089
Privat gave N-7072
Privat gave N-7020
Privat gave N-7033
Privat gave N-7012
Privat gave N-7080
Privat gave N-7088
Privat gave N-7022
Privat gave N-7054
Privat gave N-7004
Privat gave N-7054
Privat gave N-7053
Privat gave N-7056
Privat gave N-7046
Privat gave N-7024
Privat gave N-7043
Privat gave N-7018
Privat gave N-7019
Privat gave N-7022
Privat gave N-7088
Privat gave N-7028
Privat gave N-7020
Privat gave N-7020
Privat gave N-7023
Privat gave N-7048
Privat gave N-7054
Privat gave N-7056
Privat gave N-7091
Privat gave N-7088
Privat gave N-7024
Privat gave N-7046
Privat gave N-7025
Privat gave N-7058
Privat gave N-7033
Privat gave N-7099
Privat gave N-7040
Privat gave N-7041
Privat gave N-7023
Privat gave N-7040
Privat gave N-7029
Privat gave N-7097
Privat gave N-7050
Privat gave N-7091
Privat gave N-7034
Privat gave N-7054
Privat gave N-7014
Privat gave N-7040
Privat gave N-7020
Privat gave N-7082
Privat gave N-7082
Privat gave N-7020
Privat gave N-7032
Privat gave N-7014
Privat gave N-7048
Privat gave N-7020
Privat gave N-7049
Privat gave N-7089
Privat gave N-7050
Privat gave N-7051
Privat gave N-7045
Privat gave N-7081
Privat gave N-7052
Privat gave N-7030
Privat gave N-7052
Sverresborg Menighet N-7020
Ilen Menighet N-7018
Byåsen Menighet N-7427
Tiller Menighet N-7091
Leinstrand Menighet N-7473
Kolstad Menighet N-7478
Heimdal Menighet N-7473
Byneset Menighet N-7473
Berg Menighet N-7048
Bratsberg Menighet N-7031
Tempe Menighet N-7031
Charlottenlund Menighet N-7452
Strinda Menighet N-7048
Ranheim Menighet N-7452
Hoeggen Menighet N-7036
Strindheim Menighet N-7450
Nidaros Domkirke Og Vår Frue Menighet N-7013
Lade Menighet N-7440
Lademoen Menighet N-7447
Bakklandet Menighet N-7015

Informasjon

Trondheim
Trondheim
Sør-Trøndelag
Innbyggertall: 184604

 

123464,82896,76262,73218,51999,47370,46774,41937,38836,32267,25614,23093,19922,18600,16900,16860,14292,12072,3296,967,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0