Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Trondheim kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,05
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,22
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

4
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

63 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

9 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-7052
Privat gave N-7046
Privat gave N-7044
Privat gave N-7091
Privat gave N-7049
Privat gave N-7082
Privat gave N-7051
Privat gave N-7088
Tiller Menighet N-7091
Kolstad Menighet N-7478
Nidaros Domkirke Og Vår Frue Menighet N-7013
Lademoen Menighet N-7447

Informasjon

Trondheim
Trondheim
Trøndelag
Innbyggertall: 184604