Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Synlighet i fastetiden - smart bruk av sosiale medier

<!--e Title -->

Her finner du gode tips til hvordan menigheten kan engasjere folk til Fasteaksjonen gjennom sine sosiale medier.