Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Takkefilm til menighetene

<!--e Title -->

Siden 1947 har Kirkens Nødhjelp og kirkene i Norge reddet liv og forandret liv. Det hadde vi ikke klart uten dere. Vi har laget en liten filmsnutt for å si takk!