Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Seljord kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,27
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,22
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

10 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

3

Rangering nasjonalt

50 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-3840

Informasjon

Seljord
Seljord
Telemark
Innbyggertall: 3000