Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Seljord kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 3
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

17
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

363 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

18

Rangering nasjonalt

378 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-3841
Privat gave N-3841
Privat gave N-3840
Åmotsdal Sokn N-3840

Informasjon

Seljord
Seljord
Telemark
Innbyggertall: 3000