Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Tillatelse til bruk av foto av konfirmanter

<!--e Title -->

Her er en mal som kan brukes for å kunne ta bilder av konfirmanter i menigheter der foreldre ikke har skrevet under på generell fototillatelse ved oppstart.