Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Usynlig middagsgjest

<!--e Title -->

Hefte med fortellinger og opplegg for barn, laget til Fasteaksjonen 2013. Superheltenes aktivitet i gul uke.