Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Åseral kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 21,9
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

10 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

14

Rangering nasjonalt

307 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Åseral Menighet N-4540

Informasjon

Åseral
Åseral
Vest-Agder
Innbyggertall: 932