Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Audnedal kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 30,67
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 6,95
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2017.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

5 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

11

Rangering nasjonalt

190 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Under ser dere en oversikt over gaver som har kommet inn på SMS, via nett og på konto. Disse kommer i tillegg til Vipps-transaksjonene.

KLIKK HER FOR Å FINNE VIPPS-RESULTATER FRA FASTEAKSJONEN 2017

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-4529
Privat gave N-4529
Privat gave N-4529
Privat gave N-4525
Privat gave N-4529
Privat gave N-4525
Privat gave N-4529
Privat gave N-4525
Konsmo Menighet N-4525
Grindheim Menighet N-4525

Informasjon

Audnedal
Audnedal
Vest-Agder
Innbyggertall: 1750

 

26843,20127,0,0