Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Audnedal kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 21,53
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

2
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

11 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

10

Rangering nasjonalt

213 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-4528
Konsmo Menighet N-4525
Grindheim Menighet N-4525

Informasjon

Audnedal
Audnedal
Vest-Agder
Innbyggertall: 1750