Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Kristiansand kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 6,41
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 6,95
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2017.

Rangering i fylke*

15
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

298 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

5 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Under ser dere en oversikt over gaver som har kommet inn på SMS, via nett og på konto. Disse kommer i tillegg til Vipps-transaksjonene.

KLIKK HER FOR Å FINNE VIPPS-RESULTATER FRA FASTEAKSJONEN 2017

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-4631
Privat gave N-4635
Privat gave N-4619
Privat gave N-4608
Privat gave N-4625
Privat gave N-4637
Privat gave N-4628
Privat gave N-4631
Privat gave N-4621
Privat gave N-4639
Privat gave N-4623
Privat gave N-4631
Privat gave N-4658
Privat gave N-4621
Privat gave N-4623
Privat gave N-4639
Privat gave N-4614
Privat gave N-4631
Privat gave N-4637
Privat gave N-4637
Privat gave N-4639
Privat gave N-4631
Privat gave N-4631
Privat gave N-4639
Privat gave N-4618
Privat gave N-4634
Privat gave N-4638
Privat gave N-4638
Privat gave N-4625
Privat gave N-4639
Privat gave N-4632
Privat gave N-4633
Privat gave N-4658
Privat gave N-4637
Privat gave N-4623
Privat gave N-4630
Privat gave N-4630
Privat gave N-4628
Privat gave N-4630
Privat gave N-4638
Privat gave N-4626
Privat gave N-4639
Privat gave N-4625
Privat gave N-4630
Privat gave N-4635
Privat gave N-4638
Privat gave N-4638
Privat gave N-4630
Privat gave N-4623
Privat gave N-4631
Privat gave N-4631
Privat gave N-4630
Privat gave N-4625
Privat gave N-4658
Privat gave N-4639
Privat gave N-4639
Privat gave N-4639
Privat gave N-4635
Privat gave N-4633
Privat gave N-4628
Privat gave N-4638
Privat gave N-4639
Privat gave N-4637
Privat gave N-4637
Privat gave N-4618
Privat gave N-4637
Privat gave N-4637
Privat gave N-4637
Privat gave N-4637
Privat gave N-4623
Privat gave N-4638
Privat gave N-4638
Privat gave N-4632
Privat gave N-4631
Privat gave N-4633
Privat gave N-4633
Privat gave N-4624
Privat gave N-4633
Privat gave N-4633
Privat gave N-4625
Privat gave N-4638
Privat gave N-4630
Privat gave N-4628
Privat gave N-4628
Privat gave N-4631
Privat gave N-4618
Privat gave N-4623
Privat gave N-4628
Privat gave N-4635
Privat gave N-4630
Privat gave N-4628
Privat gave N-4626
Privat gave N-4610
Privat gave N-4623
Privat gave N-4630
Privat gave N-4633
Privat gave N-4634
Privat gave N-4625
Privat gave N-4625
Privat gave N-4631
Privat gave N-4634
Privat gave N-4621
Privat gave N-4628
Privat gave N-4614
Privat gave N-4639
Privat gave N-4631
Privat gave N-4639
Privat gave N-4628
Privat gave N-4616
Privat gave N-4637
Privat gave N-4639
Privat gave N-4639
Privat gave N-4633
Privat gave N-4639
Privat gave N-4630
Privat gave N-4621
Privat gave N-4621
Privat gave N-4633
Privat gave N-4631
Privat gave N-4633
Privat gave N-4638
Privat gave N-4633
Privat gave N-4610
Privat gave N-4633
Privat gave N-4633
Privat gave N-4614
Privat gave N-4638
Privat gave N-4630
Privat gave N-4638
Privat gave N-4638
Privat gave N-4612
Kirkens Nødhjelp - Bykomitèen i Kristiansand N-4614
Hellemyr Menighet N-4674
Hånes Menighet N-4635
Vågsbygd Menighet N-4621
Voie Menighet N-4677
Tveit Menighet N-4656
Torridal Menighet N-4618
Randesund Menighet N-4638
Oddernes Menighet N-4630
Lund Menighet N-4631
Kristiansand Domkirke Menighet N-4662
Grim Menighet N-4673
Flekkerøy Menighet N-4679

Informasjon

Kristiansand
Kristiansand
Vest-Agder
Innbyggertall: 87395

 

106754,57286,55881,54610,45134,32773,31313,27141,25464,23848,18364,16024,15478,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0