Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Kristiansand kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,02
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,02
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

50 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

13 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-4621
Privat gave N-4631
Privat gave N-4638
Privat gave N-4633
Privat gave N-4630
Hellemyr Menighet N-4674
Flekkerøy Menighet N-4679

Informasjon

Kristiansand
Kristiansand
Vest-Agder
Innbyggertall: 87395