Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Kvinesdal kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 1,99
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

15
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

385 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

15

Rangering nasjonalt

365 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-4480
Kvinesdal Menighet N-4480

Informasjon

Kvinesdal
Kvinesdal
Vest-Agder
Innbyggertall: 5925