Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Sandefjord kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 0,05
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 0,02
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

1
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

24 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

7 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-3222
Privat gave N-3226
Vesterøy Menighet N-3222
Sandefjord Menighet N-3210
Bugården Menighet N-3214
Stokke Menighet N-3161

Informasjon

Sandefjord
Sandefjord
Vestfold
Innbyggertall: 61000