Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Sandefjord kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 6,21
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 6,95
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2017.

Rangering i fylke*

6
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

305 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

9 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Under ser dere en oversikt over gaver som har kommet inn på SMS, via nett og på konto. Disse kommer i tillegg til Vipps-transaksjonene.

KLIKK HER FOR Å FINNE VIPPS-RESULTATER FRA FASTEAKSJONEN 2017

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-3243
Privat gave N-3243
Privat gave N-3243
Privat gave N-3243
Privat gave N-3158
Privat gave N-3222
Privat gave N-3208
Privat gave N-3231
Privat gave N-3225
Privat gave N-3208
Privat gave N-3160
Privat gave N-3158
Privat gave N-3242
Privat gave N-3220
Privat gave N-3158
Privat gave N-3223
Privat gave N-3243
Privat gave N-3160
Privat gave N-3214
Privat gave N-3231
Privat gave N-3225
Privat gave N-3160
Privat gave N-3222
Privat gave N-3231
Privat gave N-3231
Privat gave N-3158
Privat gave N-3209
Privat gave N-3231
Privat gave N-3160
Privat gave N-3160
Privat gave N-3160
Privat gave N-3160
Privat gave N-3222
Privat gave N-3237
Privat gave N-3158
Privat gave N-3160
Privat gave N-3160
Privat gave N-3159
Privat gave N-3233
Privat gave N-3208
Privat gave N-3173
Privat gave N-3173
Privat gave N-3158
Privat gave N-3209
Privat gave N-3221
Privat gave N-3222
Privat gave N-3214
Privat gave N-3158
Privat gave N-3231
Privat gave N-3214
Privat gave N-3220
Privat gave N-3158
Privat gave N-3243
Privat gave N-3209
Privat gave N-3222
Privat gave N-3242
Privat gave N-3221
Privat gave N-3225
Privat gave N-3210
Misjonssalen, Sandefjord Misjonssamband, Nlm N-3238
Vesterøy Menighet N-3222
Sandefjord Menighet N-3210
Sandar Menighet N-3210
Kodal Menighet N-3158
Høyjord Menighet N-3158
Bugården Menighet N-3214
Andebu Menighet N-3158
Stokke Menighet N-3161
Arnadal Menighet N-3161
Skjee Menighet N-3161

Informasjon

Sandefjord
Sandefjord
Vestfold
Innbyggertall: 61000

 

95991,57306,48153,39151,32487,29482,18833,18342,13437,7888,1000,0,0,0,0