Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Statistikk for Sandefjord kommune **

Totalsum for kommunen

Giverbeløp fra kommunen fordelt på innbyggertall

Kr 4,17
Totalbeløp fordelt på innbyggertall
Kr 5,03
Landsgjennomsnitt per innbygger

** Rangering av kommuner baserer seg på innrapporterte tall fra Fasteaksjonen i 2018.

Rangering i fylke*

4
*fordelt på innbyggertall

Rangering nasjonalt*

313 / 429
*fordelt på innbyggertall

Rangering i fylke

1

Rangering nasjonalt

11 / 429

Gaver fra menighetene i kommunen

Gaver fra kommunen

Giver Postnr Gavebeløp
Privat gave N-3160
Privat gave N-3243
Privat gave N-3218
Privat gave N-3160
Privat gave N-3220
Privat gave N-3228
Privat gave N-3160
Privat gave N-3227
Privat gave N-3159
Privat gave N-3160
Privat gave N-3160
Privat gave N-3243
Privat gave N-3158
Privat gave N-3222
Privat gave N-3173
Privat gave N-3158
Privat gave N-3232
Privat gave N-3225
Privat gave N-3242
Privat gave N-3222
Privat gave N-3226
Vesterøy Menighet N-3222
Sandefjord Menighet N-3210
Sandar Menighet N-3210
Kodal Menighet N-3158
Høyjord Menighet N-3158
Bugården Menighet N-3214
Andebu Menighet N-3158
Stokke Menighet N-3161
Arnadal Menighet N-3161
Skjee Menighet N-3161

Informasjon

Sandefjord
Sandefjord
Vestfold
Innbyggertall: 61000