Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Vipps

Bruk av Vipps – og synliggjøring av Vippsresultatene i din menighet

Kirkens Nødhjelp har som mål at alle menigheter skal få synliggjort hvor mye de samlet inn via Vipps. I 2017 ble dette synliggjort på kommunenivå for alle menigheter over hele landet via resultatsiden. Søker du opp din kommune, finner du link til denne oversikten nederst på din kommunes resultatside. Her er oversikten som  ble laget i fjor. Kort sagt viser den beløpene som kom inn på postnummer til den personen som gav en gave med Vipps. Så må menighetene selv kikke på de postnumrene som hører til deres menighet, og legge til disse pengene når dere forteller om resultatet i menigheten og lokalsamfunnet.

I etterkant vil alle menigheter som ønsker det kunne finne ut hvor mye som er vippset i sitt distrikt, i rapporter fordelt på postnummer. Digital innbetaling blir jo en stadig viktigere del av menighetens dør-til-dør innsamling. Klikk på bannere nederst i artikkelen for se årest vippsresultater.

Spleis – menighetens egen digitale ekstra-bøsse

Et nytt verktøy vi har fått i år, er Spleis – menighetens egen «digitale versjon av den lilla papp-fastebøssen» som vi anbefaler å bruke som et godt supplement til den vanlige innsamlingen dør til dør. Les mer om dette her:

 Skriv ut siden