Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Sammen sørger vi for livsviktig, rent vann til enda flere mennesker i Fasteaksjonen
Fasteaksjonen 18. - 20. mars 2018

Innsamlet beløp 2018
Antall bidrag: 888        Registrerte bøssebærere: 29837