Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Sammen sørger vi for livsviktig, rent vann til enda flere mennesker i Fasteaksjonen
Fasteaksjonen 18. - 20. mars 2018

36 500 000,-

Innsamlet beløp 2017
Antall bidrag: 959        Registrerte bøssebærere: 31223