Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Menighet: Regnbuebønn

<!--e Title -->

Regnbuebønn for Fasteaksjonen 2017 er videreutviklet i samarbeid med Sindre Skeie og Kjell Nordstokke.